1.Ana/Thalakolawewa Janasalu Shop 
2. Inigodawela Janasalu Shop
3. Ibbagamuwa Janasalu Shop
4. Galgamuwa Janasalu Shop
5. Godawela Janasalu Shop
6. Daladhagama Janasalu Shop
7. Naaththandiya Janasalu Shop
8. Nikaweratiya Janasalu Shop
9. Paduwasnuwara Janasalu Shop
10.Pannala Janasalu Shop
11.Pariwasa Janasalu Shop
12.Polpithigama Janasalu Shop
13.Boyagane Janasalu Shop
14.Metibokka Janasalu Shop
15.Mellankulama Janasalu Shop
16.Warakawehera Janasalu Shop
17.Walakubura Janasalu Shop
18.Wennappuwa Janasalu Shop
19.Weralugama Janasalu Shop
20.Haaldhaduwana Janasalu Shop
21.Horombawa Janasalu Shop